Stara Fala powstała z łączenia poezji i muzyki oraz obserwacji tego, jak dobrym nośnikiem
dla wierszy jest dźwięk i jakie nowe przekazy powstają z takich połączeń. Poezja jest
doznaniem brzmieniowym, gdyż ze sztuk literackich, to właśnie ją z muzyką łączy
najwięcej. Eksploatujemy tę jej warstwę poprzez tworzenie kompozycji i
opracowań muzycznych. Po połączeniu jej z reżyserią świateł czy warstwą video staje się
ona także doznaniem audiowizualnym. Stara Fala niesie za sobą treści nienowe, ale może
docierać tam, gdzie ich jeszcze nie słyszano. Przetwarzamy i opracowujemy istniejący już
repertuar, tworzymy kompozycje do wierszy oraz układamy całe programy tematyczne. Do
naszych doświadczeń artystycznych możemy zaliczyć dokonania w umuzycznieniu poezji
Z. Herberta, R. Wojaczka, C.K. Norwida, L. Staffa oraz pracę nad tekstami J. Kaczmarskiego. 

Kilka lat temu, w związku z nagraniem płyty Mój Zodiak, po kilku niezbyt konkretnych
odpowiedziach od potencjalnych wydawców, zdecydowaliśmy się stworzyć label Stara
Fala i przeprowadzić proces wydawniczy samodzielnie. Tak samo zrobiliśmy w przypadku
naszej kolejnej produkcji pt. „Jacek Kaczmarski o wolności”. Potrzeby okresu pandemii i
lockdownu dały nam nowe doświadczenia w produkcji video i streamingu, a po ponownym
umożliwieniu organizacji występów z publicznością, uzupełniliśmy swoją działalność o
produkcję koncertów.

Rzeczywistość pandemiczna spowodowała, że wiele miejsc z klimatem, które miały
poetyckie konotacje, zawiesiło lub zakończyło swoją działalność. Publiczność nie zniknęła,
ale możliwości spotkań na żywo zostały mocno ograniczone. Jedynym sposobem na
granie koncertów, który wydał nam się sensowny, było organizowanie ich samodzielnie.
W swoim początkowym okresie Stara Fala zorganizowała ponad 20 koncertów „Kaczmarski”
w wielu miastach Polski, od klubów po przestrzenie teatralne. Stworzyliśmy także program
z utworami J. Kaczmarskiego zaaranżowany na kwintet – ze skrzypcami, wiolonczelą i akordeonem –
by w końcu móc zaprezentować go także w wersji na orkiestrę kameralną.
Jednocześnie rozwijaliśmy działalność artystyczną na polu łączenia poezji i
muzyki. Dziś, bogatsi o te doświadczenia, jesteśmy gotowi współpracować z podmiotami,
które działają w podobnych obszarach stylistycznych.