Informacje kontaktowe:

Stara Fala
skr. poczt. nr 138
00-959 Warszawa 30

kontakt@starafala.pl

Kontakt e-mail w sprawie zamówień: zamowienie@starafala.pl
W przypadku kontaktu w sprawie złożonego zamówienia, prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule wiadomości.